Affirmationer

I sin enklaste mening är en affirmation ett bekräftande av att något är på ett visst sätt. I detta sammanhang menar jag någonting jag säger som i sin tur öppnar dörren för att det jag ger uttryck för ska vara som jag vill att det ska vara. Medan visualisering vanligtvis förknippas med att föreställa sig något så är en affirmation vanligtvis något vi uttrycker till oss själva i ord.

Affirmationer används för att omprogrammera oss själva och för att bjuda in det vi vill. Om min affirmation exempelvis är ”jag är modig” så är det förmodligen inte alls så jag inledningsvis känner mig. Kanske känner jag mig tvärt om feg och rädd. Syftet med affirmationen ”jag är modig” är att locka fram modet hos mig själv och att omprogrammera det hos mig som säger att jag är en fegis. Men affirmationen har också ett annat syfte, nämligen att locka fram möjligheter att vara modig. Detta kallas ibland för attraktionslagen. Ibland beskrivs den som att attrahera det vi vill ha men den kan lika gärna, som i exemplet, vara att attrahera möjligheter att utveckla det vi vill ha.

En affirmation är alltså att öppna dörren för det vi vill vara eller ha. Det uttrycks vanligtvis som en enkel fras som vi arbetar med. Det kan vara en lapp med texten ”jag är vacker” på spegeln eller att med tydlig stämma säga till sig själv ”jag tar plats och jag är värd den platsen”.

Att formulera en affirmation

Uttryck dig positivt. Du attraherar det du uttrycker så var noga med att uttrycka dig positivt. Att upprepa något negativt om sig själv är också en affirmation och öppnar dörren för att de känslorna och upplevelserna ska infinna sig. Säg vad du vill ha istället för det motsatta.

Det är redan så. Uttryck dig som att det redan är så som du vill att det ska vara. Säg ”jag är” istället för ”jag skulle vilja”, ”jag har” istället för ”jag önskar”. Uttryck dig i nutid istället för att något kommer att vara på ett visst sätt i framtiden. Jag ÄR älskad. Jag HAR vad jag behöver. Jag KAN dansa. Jag ÄTER nyttigt.

Undvik negativt laddade ord. När vi säger hur vi inte vill att något ska vara så bjuder vi likväl in den upplevelsen. Undvik ord som inte eller måste.

Sveriges förmodligen mest kända affirmation lyder ”Jag kan flyga. Jag är inte rädd.” och yttras av Stig-Helmer i filmen Sällskapsresan. Föreställ dig att du sitter på ett flygplan och säger till dig själv ”jag är inte rädd”. Genom att säga så påminns du om att du är rädd och du bjuder på så vis in rädslan. Föreställ dig nu att du säger ”jag kan flyga”. Genom att säga så säger du till dig själv att du fixar det här. Första meningen i Stig-Helmers affirmation är med andra ord helt korrekt. Andra meningen är däremot inte en bra affirmation.

Kort och slagkraftigt. Exemplen jag gett är alla korta och vissa förmodligen väl ordfattiga. Formulera din egen affirmation med så många ord som du behöver för att uttrycka det du vill men håll det kort och slagkraftigt. Det ger kraft till det du säger.

Att arbeta med en affirmation

Upprepa ofta. En affirmation får kraft av att sägas ofta och på så vis bidra till vår omprogrammering samt tillkalla möjligheter att göra det.

Inför utmaningen. Arbetar vi med en specifik situation såsom att prestera inom idrott eller tala inför folk är det ypperligt att upprepa affirmationen precis innan tillfället.

Medvetet närvarande. När vi säger vår affirmation ger det kraft om vi befinner oss i ett sinnestillstånd där vi uttalar orden medvetet närvarande. Ett semi-meditativt tillstånd kan ge ytterligare kraft till affirmationen.