Läkande vibrationer

Hon ställde mig i morgonens första strålar och rörde sig runt mig samtidigt som hon sjöng. Hennes sång trängde djupt in och löste upp skuldkänslor och programmeringar från tidigare liv. Blinka lilla stjärna varvades med Sista visan. Hennes röst sprack när hon nådde lager som jag hade svårt att släppa.

Vi stod där i soluppgången i en kvart ungefär. Hennes sång sköljde genom mig medan tårar forsade nedför mina kinder. När vi var klara kände jag mig utmattad och ren. Det fanns en tydlighet. Jag bad om förlåtelse för det jag utsatt henne för i vårt tidigare liv tillsammans och med ens släppte det sista av skulden och smutsen.

● ● ●

Vibrationer uttryckta i sång och musik har en oerhörd läkande kraft och kallas ofta ljudhealing. Vid trauma kan vibrationerna skaka loss smuts, blockeringar eller känslomässiga låsningar. De kan därefter också balansera vårt system och fylla på med ny energi. Utöver sång är det vanligt att vid sådant arbete använda trumma, skallra, klangskålar, vindspel och liknande instrument.

När vi har läkt traumat

När vi lyckats lösa ett trauma behöver vi stänga dörren om det. Att vi löst det betyder inte att vi är immuna, utan vi behöver vara uppmärksamma på att inte återtraumatisera oss.

När traumat inte längre finns där att definiera sig utifrån, söka sympati för eller gömma sig bakom är det lätt att längta tillbaka. Den kända smärtan är trots allt trygg och ger sammanhang. Att vara fri från något som smärtat så länge kan vara skrämmande.

Då är det är lätt att hitta tillbaka eftersom ett trauma inte enbart finns i blockeringen i vår energikropp. Traumat återspeglas i vanor, beteende- och tankemönster, relationer och mycket mer därtill.

Inbilla dig inte att du är klar för att du har löst blockeringen.

Stäng dörren

För att till fullo läka behöver du därefter skärskåda ditt liv i syfte att omprogrammera och plocka bort sådant som traumat gett upphov till och som inte längre gagnar dig. När blockeringar, smuts, triggers, beteenden, tankemönster och allt annat ogynnsamt är borta och du förmår vara tacksam för det som varit utan att på nytt bjuda in något snarlikt – då är traumat läkt.