Depression som genombrott

Genombrott i livet föranleds ofta av eller går hand i hand med svåra tillstånd. Å ena sidan är vi redo att gå vidare men å andra sidan håller vi oss kvar i det som var vilket skapar obalans och slitningar. Det som ter sig som ett sammanbrott kan alltså i själva verket vara ett genombrott som är på väg att ske. Efter genombrottet återföds eller vaknar människan med ett högre medvetande.

Depression beskrivs sällan i positiva ordalag men det är ett tillstånd som bär på möjligheter som ofta ligger bortom vad vi kan föreställa oss. Vår kris uppstår av en anledning och det är inte för att bryta ner oss utan för att ge oss möjlighet att växa.

Övning: Mina tio mest betydelsefulla livshändelser

Gör en lista över de tio mest betydelsefulla händelserna i ditt liv; händelserna som format dig till den du är idag.

1. Du kommer snart att märka
2. att det ofta inte är dina gladaste stunder,
3. stunderna då du känt dig lycklig
4. och tillfreds med livet
5. som öppnat dörrar till din potential
6. och gett dig möjlighet att växa.
7. Ofta är det istället motgångar,
8. traumatiska händelser och svårigheter
9. som avslöjar värdefulla insikter
10. och blottar din kapacitet.

Det andliga och det fysiska

Folk har ibland en föreställning om att det andliga och det fysiska på något sätt är åtskilt; att den som är andlig också bör vara något världsfrånvänd. Och visst är det många som har en tendens att bli det, åtminstone i perioder. De ligger hellre kvar på sin yogamatta eller läser sin heliga bok än att brottas med vardagens bekymmer.

Den positionen är dock passiv och obalanserad. Det är inte meditationen i sig som är det intressanta för vår utveckling utan vad som händer när det meditativa tillståndet och insikterna får följa med oss ut i livet. På samma sätt så är medveten närvaro rätt meningslöst så länge vi inte har något meningsfullt att vara medvetet närvarande i.

Uppdelningen mellan det andliga och det fysiska är en illusion. De behöver smälta samman, rent av upplösas i varandra, för att teknikerna som jag beskrivit i det här kapitlet ska vara meningsfulla.