Antidepressiva mediciner

Ingen medicin eller terapeut kan läka depression. Enbart du kan läka dig själv. Det mediciner och terapeuter kan göra är att på olika sätt möjliggöra eller underlätta för dig att läka. Jag gör här en skillnad på mediciner och läkemedel. Medicin är alla substanser eller växter som hjälper oss i vårt tillfrisknande medan läkemedel är mediciner som framställs av läkemedelsindustrin.

Johannesört

En växt som jag tycker är väldigt bra vid depression är Johannesört. Det har förklarats för mig att Johannesörten hjälper oss att nyproducera serotonin, signalsubstansen i hjärnan som deprimerade människor brukar ha ett underskott av. Johannesört lägger varken locket på eller bedövar människan.

Johannesört är lätt att odla själv och man tar tillvara på alla synliga växtdelar. Torka genom att hänga upp och finfördela sedan till en blandning som kan bryggas som te. Smaken påminner om hö så det kan vara bra att blanda med exempelvis mynta för en trevligare smak. Det går också att köpa torkad Johannesört i hälsokostaffärer.

Om du vill arbeta med Johannesört så tänk dig en initial kur på åtminstone en månad eller två. Jag märker av god effekt redan efter ett par veckor men för andra kan det ta upp till en och en halv månad innan de märker en tydlig skillnad.

Johannesört är särskilt lämplig vid lindriga till normalsvåra besvär men kan för all del inkluderas som del av behandlingen även vid svår depression.

Drick en kopp morgon och kväll. Jag brukar ta ungefär en matsked torkad Johannesört till en kopp och låta det dra 7-10 minuter. Lyssna till din egen kropp och justera dosering och längden på kuren därefter.

Var uppmärksam

Johannesört kan göra huden ljuskänslig så det är en växt som bäst intas under den mörka årstiden.

Det finns läkemedel som kan sluta fungera eller ge negativa biverkningar tillsammans med Johannesört, exempelvis p-piller och SSRI-preparat. Läs på innan du bestämmer dig för att påbörja en kur. Blanda inte Johannesört med antidepressiva läkemedel såsom SSRI.

Enteogener

För den som är modig och hängiven utmaningen att gräva i och ta itu med sina bekymmer kan enteogener vara fantastiska verktyg och hjälpare. Enteogener lämpar sig för alla nivåer av depressiva besvär, även för mycket svåra besvär och för människor som varit resistenta till andra terapier. De flesta, särskilt de med svåra besvär, behöver dock vägledning för att arbeta med sådana verktyg.

Var uppmärksam

Den som inte vill möta sitt undermedvetna ska inte arbeta med enteogener då de ofta blottlägger det vi förträngt. Den som då flyr riskerar att återtraumatisera sig.

Blanda inte enteogener med antidepressiva läkemedel eftersom de verkar i olika riktning. Den ena trycker ner medan den andra lyfter upp vilket i sällsynta fall kan vara livshotande.

SSRI och liknande läkemedel

När antidepressiva läkemedel används rätt är de en åtgärd som gör det deprimerade tillståndet så pass hanterbart att personen kan arbeta igenom det som ligger bakom och därmed läka sig själv. Medan några är fullt kapabla att göra det arbetet själva så behöver det stora flertalet stöd i en sådan process.

När sådana läkemedel används fel så lägger de locket på, bedövar och hjälper oss att förtränga eller åtminstone ignorera det som är obehagligt. När tillståndet känns hanterbart finns risken att personen inte arbetar vidare med att lösa de bakomliggande orsakerna utan nöjer sig med sakers tillstånd. Då är medicinen inte längre en medicin utan ett bedövningsmedel som förhindrar tillfrisknande. Det finns också risk för ett långvarigt beroende.

Det finns en plats för antidepressiva och ångestdämpande läkemedel vid behandling av depression men i min mening sker det idag en överutskrivning till människor som skulle behöva läka på andra sätt. Som jag uppfattar det sker överutskrivningen dels för att många människor hellre vill bedöva sig än att hantera sina bekymmer, och dels för att vården saknar resurser och i många fall kompetens för att arbeta med depression på andra sätt.

Var uppmärksam

SSRI och liknande läkemedel kan vara beroendeframkallande och många användare drabbas av allvarliga biverkningar. Läs på ordentligt innan du överväger sådana läkemedel och kartlägg fortlöpande hur de påverkar dig. Eftersom det sker en överutskrivning bör du i första hand lita på din egen upplevelse och inte på läkares åsikter.

Använd enbart sådana läkemedel som komplement till annan behandling såsom terapi.

När du överväger enteogener

Vet vad du ger dig in på men vet framförallt varför du ger dig in på det. Ditt syfte med att använda en viss växt, svamp eller substans är avgörande för resultatet. Vad du vill uppnå avgör hur du bäst planerar upplevelsen.

Är jag redo?

Många som medvetet vänder sig till enteogener har fastnat på ett eller annat sätt. De söker läkning, insikt och sätt att komma vidare. Andra fascineras så av andras berättelser om medicinen att de glömmer fråga sig om de själva verkligen behöver den. De kan ofta göra mer nytta för sig själva med livsstilsförändringar.

Enteogener är exceptionellt kraftfulla verktyg för att arbeta med personlig och andlig utveckling och bör behandlas med respekt. För att arbeta med dem behöver du vara mentalt förberedd att möta det som kommer upp. Om du vet med dig att du inte är beredd att möta och arbeta med det som du har tryckt undan i ditt undermedvetna bör du inte använda dessa verktyg.

Om du å andra sidan är öppen för att göra vad som krävs för att läka och växa och vill få tillgång till kunskap så att du kan hjälpa dig själv så kan enteogener vara rent fantastiska.

Din medicinska bakgrund

Det kan finnas medicinska skäl för dig att inte använda vissa växter, svampar eller substanser. Kontrollera tillförlitliga källor för det som kan vara relevant för dig. Rådgör med din shaman, guide, terapeut och läkare men undersök också saken själv. Den tillgängliga kunskapen om interaktioner med olika tillstånd och läkemedel är ofta låg.

De mest populära enteogenerna är fysiskt mycket säkra att arbeta med. Praktiskt taget ingen dör av dem och få tar dumdristiga risker. De potentiella riskerna finns huvudsakligen på den mentala nivån där människor som är ovilliga att förändras kan ha mycket utmanande och även skrämmande upplevelser. Sådana risker reduceras kraftigt när du arbetar med en terapeutisk eller andlig intention.

Det finns en allmän försiktighet gällande människor som lider av allvarliga psykiska sjukdomar såsom schizofreni. Rädslan är att enteogenerna ska trigga personen att bli ännu sjukare. Det finns dock andra sätt att förstå dessa sjukdomar. Om sjukdomen exempelvis orsakas av en parasiterande energi kan enteogener vara ypperliga att arbeta med under ledning av en shaman som vet hur man extraherar sådana.

Antidepressiva mediciner

Det är en god idé att sluta med antidepressiva mediciner i god tid innan en session med enteogener. Anledningen ur ett energimässigt perspektiv är att de verkar i olika riktningar. Där antidepressiva har en tendens att lägga locket på så spränger enteogener snarare loss locket och häller ut grytans innehåll i knäet på en. Den konflikten av energier som drar åt olika håll kan bli problematisk.

Ur ett medicinskt perspektiv kan interaktionerna vara lite olika. I några fall höjer eller sänker de effekten av enteogenerna medan de i sällsynta fall kan leda till toxiska effekter. Särskilt Ayahuasca och liknande brygder har rapporterats ha farliga interaktioner med antidepressiva läkemedel.