Övning: Min perfekta framtid

Detta är en enkel övning som går ut på att formulera sin perfekta framtid. När du tydligt ser målet blir det lättare för dig att medvetet eller omedvetet göra val som för dig i den riktningen.

● ● ●

1. Identifiera vilka övergripande områden i ditt liv som du vill arbeta med. Du ska använda dessa som rubriker så det är viktigt att de är korta.
Exempel: hälsa, hem, skola, personlig utveckling, familj, jobb, vänner, humör.

2. Ta tre till sju av rubrikerna och skriv ner dem på ett papper med gott om utrymme under varje rubrik.

3. Fundera nu på varje rubrik för sig. Vad vore ditt perfekta läge i just det här sammanhanget? Sammanfatta detta i max sju punkter under varje rubrik. Uttryck det som att det redan är ett faktum såsom ”jag har lagt om till en hälsosam vegetarisk kost” eller ”jag har en god arbetsrelation med mina kollegor”.

4. När du är färdig med sammanställningen har du en tydlig lista över hur du vill att ditt liv ska se ut.

5. Bjud in det du vill ha i ditt liv. Det kan exempelvis göras genom att be om att få det du vill ha och behöver och att rikta den önskan till någonting som du känner kan bistå dig i att uppfylla den. Det viktiga är inte vem eller vad du riktar önskan till utan att du öppnar dörren för det du vill ha och bjuder in det i ditt liv.

6. Härifrån kan du arbeta med listan på det sätt som känns bäst för dig. Här är några exempel med olika arbetsinsats:
Glöm bort listan. Några stoppar undan listan och litar på att deras undermedvetna sköter resten. Eftersom vi gjort arbetet med listan så har vårt undermedvetna registrerat vår vilja och styr oss därför subtilt i den riktningen när beslut ska tas.
Sätt den på kylskåpsdörren. För många är detta närapå samma som föregående förslag. På kylskåpsdörren påminns man men det kräver i regel ingen aktiv arbetsinsats och lappen döljs i en del fall snart bakom annat.
Visualisera utifrån listan. Spendera tid med din inre bild, vägen dit och känn efter hur det kommer att kännas när du uppnått ditt slutresultat.
Arbeta med affirmationer. Välj ett ämnesområde som känns särskilt relevant just nu och skapa en affirmation som kan hjälpa dig på vägen till att uppnå ditt idealtillstånd.
Skapa en visionstavla. Utifrån listan kan du skapa en tavla med bilder och annat som tydliggör bilden av din perfekta framtid. När du spenderar tid med den påminns du om att göra val som leder dig i den riktningen och känslan av att vara på väg eller rent av redan framme gror.
Meditera med listan. Vill du ytterligare fördjupa dig kan du meditera över de olika rubrikerna och aktivt och medvetet göra val i vardagen som leder dig till att förverkliga din perfekta framtid.

Genom att koppla samman olika sätt (exempelvis visionstavla, visualisering och affirmation) kan du ge än mer kraft åt det du vill. Balansera det dock mot att vara medvetet närvarande i nuet så att du inte försvinner iväg i drömmar om sådant som komma skall.

Ta hjälp av kreativa uttryck

Det jag beskrivit hitintills skulle kunna utföras som en rakt igenom mental process. Att föra in ett skapande element kan förstärka effekten avsevärt eftersom vår önskan och strävan får lämna hjärnan och ta plats i resten av kroppen. Nedan följer två exempel på hur det kan gå till men finn ditt eget sätt.

Exempel: Att rita det du vill ha

När en skicklig konstnär som jag arbetade med gjorde övningen föreslog jag att rita en bild till vart och ett av ämnesområdena som fångade känslan av det perfekta tillståndet. Bilderna skulle sedan kunna hänga i lägenheten för att ge ytterligare kraft till och påminnelse om det eftersträvansvärda tillståndet.

Jag vet inte om det faktiskt blev några sådana bilder men för den som har en konstnärlig ådra kan det vara ett sätt att befästa sin intention.

Exempel: Att skriva ett frö

Skriv ner den inre bilden som du vill nå i detalj. Allt du önskar dig precis så som du vill ha det.

Beskriv också hur det ska gå till att nå dit. När vi utelämnar hur något ska gå till lämnar vi dörren öppen för att det ska hända på ett sätt som vi inte alls tänkt oss. Skriver jag bara att jag vill ha hundra tusen kronor på kontot utan att specificera att det ska ske till följd av mitt eget arbete så skulle det exempelvis kunna dyka upp som en försäkringsutbetalning med anledning av att jag skadat mig allvarligt.

Plantera sedan ditt skrivna frö. Det kan exempelvis göras med något av de föreslagna stegen under punkt 6 i övningen eller med en ceremoni.

Att arbeta med en tavla

För mig har en ordentligt stor anslagstavla blivit central för mitt arbete med personlig utveckling. Där kan jag sätta upp projekt jag arbetar med, leka med övningar som kräver översikt och sätta upp lappar med föräldralösa idéer. De sistnämnda kallar jag projekt och idéer som jag kan tänkas vilja arbeta med framöver men som jag inte har tid för än. Min tavla är så pass stor att det får plats flera projekt på den men det går naturligtvis att göra en mindre för ett specifikt ändamål.

Visionstavla

En välkänd tavla i sammanhanget är en så kallad visionstavla (eng. vision board). Tanken är att fylla den med sådant som återspeglar vad vi eftersträvar. Där hänger man upp bilder, texter och annat som får symbolisera allt det man vill ha och förverkliga i livet. Det är exempelvis vanligt att det består av ett kollage av bilder som påminner en om det man vill skapa och attrahera.

Den hängs gärna väl synligt där man varje dag kommer i kontakt med den, exempelvis vid ytterdörren eller ett altare.

Framgångstavla

I många fall är det inte att se vad vi vill som är utmaningen utan att komma ihåg vad vi redan klarat av. En person som exempelvis är på väg upp ur missbruk och depression kan i en svacka lätt tappa modet och glömma sina framgångar. För den personen kan innehållet på en vision board fortfarande upplevas som väldigt långt bort och kännas hopplöst att nå. Då kan en framgångstavla vara ett bra alternativ eller komplement.

En framgångstavla påminner oss om det vi redan klarat i livet. Den kan hjälpa den som tappat modet och glömt vad den redan lyckats med att minnas utmaningarna den redan klarat av. Samtalet med en själv framför en sådan tavla skulle till exempel kunna låta:
– Jag har faktiskt lyckats sluta röka. Jag har återhämtat mig efter misshandeln och motionerar regelbundet. Jag har kommit underfund med varför jag mår dåligt och även om jag ännu inte mår bra så är det ett stort steg mot att jag ska må bra i framtiden. Livet är kanske inte så becksvart ändå.

Framgångstavlan kan precis som visionstavlan hänga där man kommer i kontakt med den varje dag men den bör framför allt placeras på en plats dit det är bekvämt att gå när man befinner sig i en svacka. Det är såklart också möjligt att tänka sig en tavla med både visioner och framgångar på samma tavla. Själv skulle jag i så fall ge visioner och framgångar två olika delar av tavlan.

Framgångsburk

Ett snarlikt upplägg är att ha en framgångsburk som man efter hand fyller med lappar på sina framgångar. När man hamnar i en svacka kan man sedan ta fram burken och läsa påminnelser om vad man redan klarat av. Hamnar man inte i svackor kan det likväl vara trevligt att ta fram burken ibland, exempelvis vid nyår, för att minnas tillbaka på vad som varit och fortsätta dra lärdom av utmaningarna man mött på vägen.