Övning: Min perfekta framtid

Detta är en enkel övning som går ut på att formulera sin perfekta framtid. När du tydligt ser målet blir det lättare för dig att medvetet eller omedvetet göra val som för dig i den riktningen.

● ● ●

1. Identifiera vilka övergripande områden i ditt liv som du vill arbeta med. Du ska använda dessa som rubriker så det är viktigt att de är korta.
Exempel: hälsa, hem, skola, personlig utveckling, familj, jobb, vänner, humör.

2. Ta tre till sju av rubrikerna och skriv ner dem på ett papper med gott om utrymme under varje rubrik.

3. Fundera nu på varje rubrik för sig. Vad vore ditt perfekta läge i just det här sammanhanget? Sammanfatta detta i max sju punkter under varje rubrik. Uttryck det som att det redan är ett faktum såsom ”jag har lagt om till en hälsosam vegetarisk kost” eller ”jag har en god arbetsrelation med mina kollegor”.

4. När du är färdig med sammanställningen har du en tydlig lista över hur du vill att ditt liv ska se ut.

5. Bjud in det du vill ha i ditt liv. Det kan exempelvis göras genom att be om att få det du vill ha och behöver och att rikta den önskan till någonting som du känner kan bistå dig i att uppfylla den. Det viktiga är inte vem eller vad du riktar önskan till utan att du öppnar dörren för det du vill ha och bjuder in det i ditt liv.

6. Härifrån kan du arbeta med listan på det sätt som känns bäst för dig. Här är några exempel med olika arbetsinsats:
Glöm bort listan. Några stoppar undan listan och litar på att deras undermedvetna sköter resten. Eftersom vi gjort arbetet med listan så har vårt undermedvetna registrerat vår vilja och styr oss därför subtilt i den riktningen när beslut ska tas.
Sätt den på kylskåpsdörren. För många är detta närapå samma som föregående förslag. På kylskåpsdörren påminns man men det kräver i regel ingen aktiv arbetsinsats och lappen döljs i en del fall snart bakom annat.
Visualisera utifrån listan. Spendera tid med din inre bild, vägen dit och känn efter hur det kommer att kännas när du uppnått ditt slutresultat.
Arbeta med affirmationer. Välj ett ämnesområde som känns särskilt relevant just nu och skapa en affirmation som kan hjälpa dig på vägen till att uppnå ditt idealtillstånd.
Skapa en visionstavla. Utifrån listan kan du skapa en tavla med bilder och annat som tydliggör bilden av din perfekta framtid. När du spenderar tid med den påminns du om att göra val som leder dig i den riktningen och känslan av att vara på väg eller rent av redan framme gror.
Meditera med listan. Vill du ytterligare fördjupa dig kan du meditera över de olika rubrikerna och aktivt och medvetet göra val i vardagen som leder dig till att förverkliga din perfekta framtid.

Genom att koppla samman olika sätt (exempelvis visionstavla, visualisering och affirmation) kan du ge än mer kraft åt det du vill. Balansera det dock mot att vara medvetet närvarande i nuet så att du inte försvinner iväg i drömmar om sådant som komma skall.

Ta hjälp av kreativa uttryck

Det jag beskrivit hitintills skulle kunna utföras som en rakt igenom mental process. Att föra in ett skapande element kan förstärka effekten avsevärt eftersom vår önskan och strävan får lämna hjärnan och ta plats i resten av kroppen. Nedan följer två exempel på hur det kan gå till men finn ditt eget sätt.

Exempel: Att rita det du vill ha

När en skicklig konstnär som jag arbetade med gjorde övningen föreslog jag att rita en bild till vart och ett av ämnesområdena som fångade känslan av det perfekta tillståndet. Bilderna skulle sedan kunna hänga i lägenheten för att ge ytterligare kraft till och påminnelse om det eftersträvansvärda tillståndet.

Jag vet inte om det faktiskt blev några sådana bilder men för den som har en konstnärlig ådra kan det vara ett sätt att befästa sin intention.

Exempel: Att skriva ett frö

Skriv ner den inre bilden som du vill nå i detalj. Allt du önskar dig precis så som du vill ha det.

Beskriv också hur det ska gå till att nå dit. När vi utelämnar hur något ska gå till lämnar vi dörren öppen för att det ska hända på ett sätt som vi inte alls tänkt oss. Skriver jag bara att jag vill ha hundra tusen kronor på kontot utan att specificera att det ska ske till följd av mitt eget arbete så skulle det exempelvis kunna dyka upp som en försäkringsutbetalning med anledning av att jag skadat mig allvarligt.

Plantera sedan ditt skrivna frö. Det kan exempelvis göras med något av de föreslagna stegen under punkt 6 i övningen eller med en ceremoni.

Planera och strukturera med tavla

Ett tag utvärderade jag en bekants metod för planering där tavlan kom till stor nytta. Metoden gick i korthet till såhär:

• Under ett antal förutbestämda rubriker som jag inte längre minns (men det skulle exempelvis kunna vara hälsa, färdigheter, relationer och liknande) skulle jag lista sådant som jag ville uppnå eller kunna. Under hälsa skulle jag exempelvis kunna skriva ”jag tränar regelbundet”, under färdigheter ”jag kan binda böcker” och under relationer ”jag är en bra och kärleksfull förälder”.

• Sedan fick jag ett begränsat antal poäng som jag fick fördela på de olika sakerna jag skrivit. Poängen med begränsningen är att förstå att man omöjligtvis kan klämma in allt i livet utan behöver prioritera. Vill jag lära mig en ny färdighet kan jag behöva dra in på något annat.

Metoden var bra för att få översikt över vad jag vill göra och att balansera det med vad jag hinner göra. Poängsystemet kan dock upplevas som lite trubbigt då olika saker kan kräva väldigt olika nivå av engagemang. Att vara en god och kärleksfull förälder kan vara en heltidssyssla som tar mycket engagemang i anspråk medan det kan räcka med en kort kurs för att hjälpligt lära sig att binda böcker. Därför kan det vara på sin plats att reflektera över och göra en rimlig bedömning över hur mycket tid var punkt tar i anspråk och utifrån det begränsa antalet punkter man ger sig i kast med.

● ● ●

Bortsett från poängsystemet så liknar detta övningen Min perfekta framtid. Men poängen är såklart just poängsystemet som hjälper oss att sålla och prioritera.

Från lista till mind map

När jag utvärderat metoden ställde jag i ordning en ny yta på tavlan där jag satte upp punkterna som jag ville och bedömde att jag hade tid att jobba vidare med. Punkterna som jag prioriterade bort men som kändes relevanta längre fram sorterade jag vid sidan om som föräldralösa idéer. Vad som växte fram var en handfull enkla mind maps som konkretiserade delarna som skulle leda mig till mina mål.

• Slutmålet i mitten. Sätt lappen med målet i mitten. Som exempel kan vi ta ”jag är en god och kärleksfull förälder”.

• Delmålen grupperade runt om. Ett delmål skulle exempelvis kunna vara ”jag är medvetet närvarande med mina barn”. Runt det delmålet kan sedan sitta lappar som ”jag övar aktivt lyssnande med barnen”, ”jag har mobilen avstängd tills barnen lagt sig” och ”jag mediterar 20 minuter om dagen”.

Det första är ett aktivt övande, det andra något jag avstår och det tredje något som vid första anblick kanske inte direkt har med delmålet att göra men som jag bedömer hjälper mig med närvaron.

Liknande mind maps har de flesta av oss gjort i skolan. Innan detta hade jag dock inte satt upp dem på en anslagstavla och det gjorde en avsevärd skillnad att umgås med mina mind maps så under en längre tid. Att enkelt kunna flytta runt lappar gör att nya mönster, möjligheter och tankar framträder.