Att arbeta med en tavla

För mig har en ordentligt stor anslagstavla blivit central för mitt arbete med personlig utveckling. Där kan jag sätta upp projekt jag arbetar med, leka med övningar som kräver översikt och sätta upp lappar med föräldralösa idéer. De sistnämnda kallar jag projekt och idéer som jag kan tänkas vilja arbeta med framöver men som jag inte har tid för än. Min tavla är så pass stor att det får plats flera projekt på den men det går naturligtvis att göra en mindre för ett specifikt ändamål.

Visionstavla

En välkänd tavla i sammanhanget är en så kallad visionstavla (eng. vision board). Tanken är att fylla den med sådant som återspeglar vad vi eftersträvar. Där hänger man upp bilder, texter och annat som får symbolisera allt det man vill ha och förverkliga i livet. Det är exempelvis vanligt att det består av ett kollage av bilder som påminner en om det man vill skapa och attrahera.

Den hängs gärna väl synligt där man varje dag kommer i kontakt med den, exempelvis vid ytterdörren eller ett altare.

Framgångstavla

I många fall är det inte att se vad vi vill som är utmaningen utan att komma ihåg vad vi redan klarat av. En person som exempelvis är på väg upp ur missbruk och depression kan i en svacka lätt tappa modet och glömma sina framgångar. För den personen kan innehållet på en vision board fortfarande upplevas som väldigt långt bort och kännas hopplöst att nå. Då kan en framgångstavla vara ett bra alternativ eller komplement.

En framgångstavla påminner oss om det vi redan klarat i livet. Den kan hjälpa den som tappat modet och glömt vad den redan lyckats med att minnas utmaningarna den redan klarat av. Samtalet med en själv framför en sådan tavla skulle till exempel kunna låta:
– Jag har faktiskt lyckats sluta röka. Jag har återhämtat mig efter misshandeln och motionerar regelbundet. Jag har kommit underfund med varför jag mår dåligt och även om jag ännu inte mår bra så är det ett stort steg mot att jag ska må bra i framtiden. Livet är kanske inte så becksvart ändå.

Framgångstavlan kan precis som visionstavlan hänga där man kommer i kontakt med den varje dag men den bör framför allt placeras på en plats dit det är bekvämt att gå när man befinner sig i en svacka. Det är såklart också möjligt att tänka sig en tavla med både visioner och framgångar på samma tavla. Själv skulle jag i så fall ge visioner och framgångar två olika delar av tavlan.

Framgångsburk

Ett snarlikt upplägg är att ha en framgångsburk som man efter hand fyller med lappar på sina framgångar. När man hamnar i en svacka kan man sedan ta fram burken och läsa påminnelser om vad man redan klarat av. Hamnar man inte i svackor kan det likväl vara trevligt att ta fram burken ibland, exempelvis vid nyår, för att minnas tillbaka på vad som varit och fortsätta dra lärdom av utmaningarna man mött på vägen.

Planera och strukturera med tavla

Ett tag utvärderade jag en bekants metod för planering där tavlan kom till stor nytta. Metoden gick i korthet till såhär:

• Under ett antal förutbestämda rubriker som jag inte längre minns (men det skulle exempelvis kunna vara hälsa, färdigheter, relationer och liknande) skulle jag lista sådant som jag ville uppnå eller kunna. Under hälsa skulle jag exempelvis kunna skriva ”jag tränar regelbundet”, under färdigheter ”jag kan binda böcker” och under relationer ”jag är en bra och kärleksfull förälder”.

• Sedan fick jag ett begränsat antal poäng som jag fick fördela på de olika sakerna jag skrivit. Poängen med begränsningen är att förstå att man omöjligtvis kan klämma in allt i livet utan behöver prioritera. Vill jag lära mig en ny färdighet kan jag behöva dra in på något annat.

Metoden var bra för att få översikt över vad jag vill göra och att balansera det med vad jag hinner göra. Poängsystemet kan dock upplevas som lite trubbigt då olika saker kan kräva väldigt olika nivå av engagemang. Att vara en god och kärleksfull förälder kan vara en heltidssyssla som tar mycket engagemang i anspråk medan det kan räcka med en kort kurs för att hjälpligt lära sig att binda böcker. Därför kan det vara på sin plats att reflektera över och göra en rimlig bedömning över hur mycket tid var punkt tar i anspråk och utifrån det begränsa antalet punkter man ger sig i kast med.

● ● ●

Bortsett från poängsystemet så liknar detta övningen Min perfekta framtid. Men poängen är såklart just poängsystemet som hjälper oss att sålla och prioritera.

Från lista till mind map

När jag utvärderat metoden ställde jag i ordning en ny yta på tavlan där jag satte upp punkterna som jag ville och bedömde att jag hade tid att jobba vidare med. Punkterna som jag prioriterade bort men som kändes relevanta längre fram sorterade jag vid sidan om som föräldralösa idéer. Vad som växte fram var en handfull enkla mind maps som konkretiserade delarna som skulle leda mig till mina mål.

• Slutmålet i mitten. Sätt lappen med målet i mitten. Som exempel kan vi ta ”jag är en god och kärleksfull förälder”.

• Delmålen grupperade runt om. Ett delmål skulle exempelvis kunna vara ”jag är medvetet närvarande med mina barn”. Runt det delmålet kan sedan sitta lappar som ”jag övar aktivt lyssnande med barnen”, ”jag har mobilen avstängd tills barnen lagt sig” och ”jag mediterar 20 minuter om dagen”.

Det första är ett aktivt övande, det andra något jag avstår och det tredje något som vid första anblick kanske inte direkt har med delmålet att göra men som jag bedömer hjälper mig med närvaron.

Liknande mind maps har de flesta av oss gjort i skolan. Innan detta hade jag dock inte satt upp dem på en anslagstavla och det gjorde en avsevärd skillnad att umgås med mina mind maps så under en längre tid. Att enkelt kunna flytta runt lappar gör att nya mönster, möjligheter och tankar framträder.

Att skapa en tavla

Så här kan du skapa en enkel tavla.

Material: en förhållandevis porös MDF-skiva, tapet, tapetklister, häftpistol. Samtliga material finner du lättast hos en byggvaruhandel. MDF-skivan bör vara förhållandevis lätt att fästa häftstift i.

• Såga till en så pass stor MDF-skiva som du har plats till. Ju större desto bättre tycker jag själv så jag satsade på en som var ca 2,5×1,3 meter. Har du inte själv möjlighet att såga till den så ta med måtten till byggvaruhandeln och be dem såga till den på plats.

• Tapetsera tavlan med en tapet som gör sig bra som bakgrund och som återspeglar din intention med tavlan. Eftersom MDF-skivan är porös behöver du använda rikligt med tapetklister.

• Vik in tapeten på baksidan av tavlan och häfta fast.

Resultatet är förhoppningsvis en enkel och snygg tavla som fungerar bra för att sätta fast lappar med häftstift. Eftersom skivan är förhållandevis lätt kan den enkelt sättas upp med ett par stadiga skruvar.

Att ge kraft till tavlan

Ett sätt att ge kraft åt tavlan är att skriva en ram där du åkallar den intention, energi eller de hjälpare som du vill införliva i den. Det bör vara ditt eget budskap som kallar in det du vill, tror på och är kontakt med. Skriv inte sådant som du inte har någon egen relation till. Här följer ett exempel på hur det kan se ut.

”Från djupet av mitt hjärta, med kärlek och tacksamhet, ber jag mina änglar och guider om hjälp att förverkliga mina projekt. Jag vill också bjuda in energin av de som inspirerar mig.” Det sista kan sedan följas av namnen på dina inspirationskällor.

Ett annat sätt är att fokuserat kalla in en enda energi som skydd för arbetet som tavlan innehåller. Det kan exempelvis göras genom att skriva ordet ”kärlek” runt hela tavlans kant.

Hitta som alltid det sätt som känns rätt för just dig.

Kom ihåg att det inte är orden som du skriver runt dess kant som ger tavlan liv. Det är arbetet som du utför på tavlan. En tavla som står undanskymd, som inte tittas på och inte arbetas med är blott ett lik. Den får liv genom ditt hängivna arbete med den.